Sběr a vizualizace dat - AOSys

Vyvinuli jsme a implementujeme vlastní systém pro sběr a vizualizaci dat AOSys.

Díky tomuto modulárnímu systému můžete nejen monitorovat aktuální stav výroby, ale zároveň i vyhodnocovat historická data, hledat problémové oblasti, plánovat údržbu a informovat zaměstnance o aktuálním dění. Modularita systému zajišťuje možnosti úprav programu dle vašich požadavků. 

Uvítáme i další nápady na rozšíření systému.
 

AOSys
AOSys
AOSys